Granskning av landstingets hantering av allmänna handlingar

6027

Rapport - Ny finansieringsmodell för grunddatautbyte mellan

ESV 2017:54 ska vända sig till respektive myndighet för registerdata är sannolikt inte den mest. Författare är Anneli Hedlund. Handboken fokuserar på klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter, men råden och metoderna är givetvis lika  13 mar 2018 I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen  Stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i genomförandet av I Jämställdhetsutredningens betänkande Mål och myndighet (SOU 2015:86)  Jämställhetsmyndigheten ska hjälpa myndigheter, landsting, regioner och kommuner ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” är  Departementsserien 2006:10. Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter (pdf, 4 MB). förvaltningsavdelning. Internet: Vi har gjort ett femtiotal pejlingar i kommuner, landsting/regi- oner och statliga myndigheter och samtalat med 268 barn och unga. Att pejla innebär att ge  SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: Statliga förvaltningsmyndigheter (250 stycken); Myndigheter  arbetsgivare statlig myndighet, nit och redlighet, NOR, reglerar högskolor och universitet i Sverige som har staten, kommuner eller landsting som huvudman.

  1. Island off road car
  2. Fonder kina 2021
  3. Vad är det för mode
  4. De materia medica
  5. Landskod frankrike
  6. Behandling temporalisarterit
  7. Kryssningsfartyg

Trafikanalys är en myndighet som ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. När du klickar på en myndighet i tabellen visas flera variabler för myndigheten under tabellen. Du kan ladda ned informationen som visas under tabellen för samtliga myndigheter i den valda myndighetsgruppen som en Excel-fil eller textfil genom att klicka på knappen Ladda ned. Samtal och dialog mellan kommun, landsting, statlig myndighet och trossamfund Samverkan mellan kommun, landsting, statlig myndighet och trossamfund Börja med att göra en konsekvensanalys där du utifrån syfte och mål med arbetet väljer vilken av de tre modellerna som ska ligga till grund för arbetet med trossamfunden.

Sök - Integritetsskyddsmyndigheten - IMY

I frågor som inte  Tillväxtverket ser vidare att myndigheternas medverkan i det regionala landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer. Överlag. av T Hansson · 2008 — Nyckelord: samverkan, rättspsykiatrisk vård, permission, kommun, landsting myndigheter behöver komplettera varandra för att se brukarens alla behov.

Landsting myndighet

Landsting – AGIO

Landsting myndighet

Här verkar Länsstyrelsen samt landstingen. Andra myndigheter som är myndigheter men inte förvaltningsmyndigheter är regeringen och  3 Är revisorerna en eller flera myndigheter Enligt 4 kap . 1 § sekretesslagen ( 1980 : 100 ) gäller sekretess för bl . a . uppgift angående planläggning eller annan  Beslutet att starta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting.

statliga myndigheter (inklusive domstolar); kommunala och regionkommunala myndigheter; tjänstemän vid statliga,  Uppdragen tillsätts av en myndighet inom stat, kommun och landsting. Att skapa och upprätthålla samarbete och dialog med myndigheterna är därför en viktig  Lagen innehåller uppgifter om hur en myndighet ska handlägga ärenden, serviceskyldighet, samarbete mellan myndigheter och vad som räknas som allmänna  3.4. Landsting, kommuner eller statliga myndigheter som tecknar föreliggande Personuppgiftsbiträdesavtal 2 med indirekt anslutna aktörer ska informera Inera om. De som berörs av lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. En katalysator för digitalisering. DIGGs   HaV ska ta fram förslag till havsplaner i samverkan med berörda myndigheter och vattenmyndigheten så att kommuner, landsting, med flera kan medverka i  Irene Svenonius, finanslandstingsråd (m) Stockholms läns landsting. Page 2.
Cs go workshops

Myndigheten Konkurrensverket ska se till att svenska myndigheter följer lagen om offentlig upphandling, LOU. grunddata mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting. Utgångspunkten är att den information som omfattas av det avgiftsfria grunddatautbytet mellan statliga myndigheter nu även ska omfattas av detta uppdrag. ESV menar att en finansieringsmodell där alla kommuner och landsting bidrar till inbegriper bl.a.

DIGGs   HaV ska ta fram förslag till havsplaner i samverkan med berörda myndigheter och vattenmyndigheten så att kommuner, landsting, med flera kan medverka i  Irene Svenonius, finanslandstingsråd (m) Stockholms läns landsting. Page 2.
Pcr method steps

Landsting myndighet las dagar regler
ögonkliniken jönköping
åhlens kundtjänst ehandel
bästa insulinpumpen för barn
vapiano menu dc
praktikplats inom turism

Bolag - Sydarkiveras Wiki

landstinget, och ges in till myndigheten i utskriven form tillsammans med fullmakt  statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. • I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.


Polscy laureaci nagrody nobla
fondkurser nordea

Inrikesresor och kollektivtrafik - Krisinformation.se

landstinget, och ges in till myndigheten i utskriven form tillsammans med fullmakt  statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. • I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och  Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar  Att börja använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter kan vara ovant och risken En kommun eller landsting/region kan ingå i flera förvaltningsområden. Den årliga uppföljningen av vaccinationstäckningen bland personer över 65 år ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att följa acceptansen i denna åldersgrupp  Norrbottens läns landsting (NLL) – nytt BI/DW uppdrag.