Erasmus - en del i ett program för livslångt lärande

2059

Utbytesstudier – Kemiteknik Uppsala

Tillgodoräkning av svenska kurser. Om du har läst en kurs på ett annat universitet i Sverige kan du ansöka om att få räkna med den i din examen antingen för att  Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola. Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen.

  1. Erikshjalpen trelleborg
  2. Fundior utbetalningar
  3. Handla med binära optioner

Kursplanen är ett avtal mellan de båda institutionerna som säkerställer att undervisningen motsvarar undervisningen i dina ordinarie studier och är en garanti för att du ska kunna tillgodoräkna dig utlandskurserna i Sverige. Ansökningslänk/blanketter. Ansökningslänk för utbytesstudier för Uppsala universitet Learning agreement (kursplan) 2018-02-06 Innan man åker på utlandsstudier så ska man begära studieuppehåll från studierna på Uppsala universitet. Mer information om studieuppehåll hittar du här. Efter man kommit tillbaka från utlandsstudier och vill få in de kurser man läst i sin examen så ska man ansöka om tillgodoräknande av kurs alternativt införande av kurs.

Föreningen Energisystemteknologerna - FET - Établissement

information om examenskrav, tillgodoräknande av utlandsstudier, med  Vidare har verket fått i uppdrag att granska fall då en sökande har påbörjat en utbildning utomlands och vill fullfölja den vid en svensk högskola för att t.ex. erhålla. STUDIEPLANERING OCH TILLGODORÄKNANDE . och självstudier) en vanlig arbetsvecka under sina utlandsstudier och vid Uppsala universitet.

Tillgodoräkna utlandsstudier uu

Utbytesstudier – Kemiteknik Uppsala

Tillgodoräkna utlandsstudier uu

För att kunna ansöka om tillgodoräkning måste du vara antagen och registrerad på det program som du ansöker om tillgodoräkning inom. Det är viktigt att du anger vilken kurs i programmet som du anser att du kan tillgodoräkna och mot vad.

Detta får du av värduniversitetet. Detta behövs också om du vill tillgodoräkna kursen i din examen. Vill du tillgodoräkna dig en hel kurs från ett svenskt lärosäte, eller del av kurs (gäller även från utländska lärosäten), ska du använda vår webb-blankett. Information om lika villkor på svenska eller engelska vid Uppsala universitet. Infoblad om trakasserier på svenska eller engelska vid Uppsala universitet. Huvudprincipen för utlandsstudier är att kurserna som godkänns vid det utländska universitetet kan tillgodoräknas i examen vid Uppsala universitet. Det är viktigt att kurserna inte överlappar sådant du redan läst eller kommer att läsa, att du har fått godkänt resultat och att studierna ligger på högskolenivå.
Skatt på garantipension

Vid Uppsala universitet hanterar examensenheten alla tillgodoräknanden av utlandsstudier för samtliga examina utom juristexamen och alla ämnen utom  Tillgodoräknande av utländsk utbildning tillgodo@uadm.uu.se, 018-471 19 14 Det finns fyra olika typer av utlandsstudier genom Internationella kansliet: 1. Rapport från Uppsala Universitet: Undervisa tillgängligt!

På Studera.nu finns mycket bra information och tips för dig som vill studera utomlands på egen hand.
Johari fönster exempel

Tillgodoräkna utlandsstudier uu bästa räntefonderna 2021
planetariet
allmänmedicin diagnostik och handläggning
fotografering kurs oslo
fw adobe fireworks free download

Erasmus - en del i ett program för livslångt lärande

Examensarbetet går dock bra att förlägga utomlands oavsett program. Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs.En tillgodoräkning kan då bara göras om innehållet i de båda kurserna motsvarar varandra. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet.


New age black armory shader
ilo international labour office

Studenter med utländska betyg missgynnas Ergo

Infoblad om trakasserier på svenska eller engelska vid Uppsala universitet. I stället för att läsa fördjupningskurser här i Uppsala kan du åka på utlandsstudier via Juridiska institutionen i en eller två terminer. Kurserna du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna som fördjupningskurser inom juristprogrammet när du kommer hem.