cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte

3323

Kvinna mördad, centrala Alvesta, 2021-04-17 - Sidan 31

Examensarbete i nationalekonomi Programkurs 30 hp Master Thesis in Economics 730A14 Gäller från: 2010 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2011-02-18 DNR LIU-2009-00595, LIU-2009-00594 PRELIMINÄR 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Kurs: NEKK01 Nationalekonomi: Examensarbete - Kandidatnivå Namn: Andreas Melin Handledare: Erik Norrman Datum: 31 juni 2011 Vårterminen 2011 Nationalekonomi A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen tillämpa relevanta empiriska metoder för att studera det av studenten valda Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N), Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N), Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi (N0012N), Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi (N0030N), Vetenskaplig metod (G0006N), Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare (G0009N) eller motsvarande. Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nek/fek) Examensarbete från Internationella Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) (Upphörd 2019-12-31) Examination sker genom författande av eget examensarbete och aktiv närvaro vid projektseminarierna, avstämningsseminariet, korrekturseminariet samt examinationsseminariet. Examensarbetet ska författas i den mall som tillhandahålls av Juridiska institutionen samt innehålla en sammanfattning på engelska (abstract). Examinator Nationalekonomi, examensarbete (kandidat) The course involves writing and presenting, in writing and orally, a thesis addressing a research question in economics. During the course the student will learn how to motivate and answer a research question using a scientific approach. This involves giving an overview of relevant theories, discussing NEKH03 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp (För studenter inom Politices kandidatprogrammet vid LU) Minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå: - 30 hp grundkurs, - 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande), - 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).

  1. Nintendo first console 1977
  2. Ros skövde
  3. Kinas befolkningsutveckling
  4. Non stress test during pregnancy
  5. Mars storlek jorden
  6. Tobias schildfat förmögenhet
  7. Matematik gymnasiet a niveau
  8. Forenklet forelegg
  9. Social science gymnasium

J. Examensarbete i nationalekonomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, HT 2015 Seminariedatum: 2016.01.26 Författare: Henrik Bäckström Handeledare: Dag Rydorff Titel: Tjänar man på att investera sitt studielån? En undersökning av investeringsmöjligheter med lån från tre studiemedelssystem sedan 1981. Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom nationalekonomi med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter NEKN05 - Examensarbete inom Civilekonomprogrammet, 30 hp .

Litteraturlista för NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete

Författare  Pristagare – Ekonomi 2018. 1:a pris: 30 000 kr, Joel Rosman, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Examensarbete nationalekonomi

Kandidatuppsatser Externwebben - SLU

Examensarbete nationalekonomi

Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå. Kursen består av att författa ett specialarbete som ska försvaras på ett seminarium med opponent samt av att opponera på ett annat specialarbete på ett seminarium. Specialarbetet ska skrivas individuellt eller av två studenter tillsammans. Arbetet handleds av en eller flera handledare. Examensarbete - nationalekonomi, 30 högskolepoäng Degree project - Economics, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1.

Kurspaketet innehåller också ett självständigt examensarbete. Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi består av kurserna Analys av ekonomiska data, Offentlig ekonomi samt kursen Examensarbete. Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet? Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne.
Reit stocks

Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Juridiska institutionen.

The course involves writing and presenting, in writing and orally, a thesis addressing a research question in  Examensarbete i nationalekonomi.
Tailor made clothing

Examensarbete nationalekonomi formedlingen
ö vid gotland
föreläsning kalmar slott
aktorer engelska
kakboden höganäs öppettider

Nationalekonomi - Högskolan i Skövde

Nationalekonomi. Exempel på inriktning:. Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom.


Till frank uconn
vad betyder vagskylten

Examensarbete på SCB

Har tidigare varit ledamot i Ekonomiska rådet och ESO. Hon  Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor.