Checklista - efter uppehållstillstånd - Kristianstads kommun

361

Nya Sverige och de nya svenskarna: Mångfaldens möjligheter

Om du har fått permanent uppehållstillstånd efter att ha varit doktorand i fyra år kan även din familj ansöka om detsamma. Om de har bott med dig i Sverige sedan tidigare och ansöker om fortsatt uppehållstillstånd så ansåg Migrationsverket tidigare att man skulle uppfylla det försörjningskrav som infördes i en tillfällig lag som f.n. gäller fram till sommaren 2019. 2021-01-07 2 days ago 2021-02-21 Om forskaren har medföljande familj som också vill förlänga sitt tillstånd, ska forskaren söka för dem i samma webbansökan. Med det nya uppehållstillståndet måste forskaren, och eventuella medföljande, även få nya uppehållstillståndskort utfärdade.

  1. Jobb borås
  2. Kryddgårdsskolan örebro

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse. Om du får permanent uppehållstillstånd har din familj möjlighet att söka uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Du omfattas då av försörjningskravet i § 9 som slår fast att uppehållstillstånd via anknytning får beviljas endast om: För att din familj ska kunna beviljas uppehållskort ska du kunna bevisa att du uppfyller uppehållsrätten i Sverige genom arbete, studier eller att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv och din familj.

MIG 2021-5.pdf pdf - Migrationsöverdomstolen

Vilka regler gäller? Om du har familj. Senast uppdaterad: 19/2-2021 På de här sidorna kan du läsa lite mer om vad som kan vara bra att tänka på när du och din familj fått uppehållstillstånd. Du kan också få reda på mer om familjeåterförening om din familj inte kommit hit tillsammans med dig.

Söka uppehållstillstånd familj

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till

Söka uppehållstillstånd familj

Uppehållstillstånd pga anknytning - Migrationsrätt - Lawlin .

kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas och även tiden därefter för de barn och unga som beviljas uppehållstillstånd. UNICEF arbetar för att barn på flykt ska få skydd och en trygg och säker En ansökan om uppehållstillstånd prövas av Migrationsverket. Detta gäller barn som fyllt 16 år. Det är bara du som god man som är behörig att ansöka om studiestöd för barnets räkning. Släktingar eller bekanta till barnet  möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning å sina familjemedlemmars vägnar.
Dachser göteborg kontakt

Reglerna om uppehållstillstånd för föräldrar som är vårdnadshavare för och som bor tillsammans med ett barn i Sverige ändras. Vårdnadshavaren ska inte behöva ha sökt och beviljats uppehållstillstånd redan före inresa till Sverige utan ska kunna ansöka om detta på plats i Sverige. Besök från utlandet. Senast uppdaterad: 21/1-2020 Om du ska få besök av släkt och vänner från ett land utanför EU kan besökarna behöva visum. Barn som är flyktingar eller kommer ensamma till Sverige av andra skäl och som söker uppehållstillstånd, får en god man.

Om ni reser in i Sverige säger ni till svenska myndigheter, till exempel gränspolis på flygplatsen, att ni vill ansöka om asyl. . Om du och din familj redan är i Sverige måste ni själva söka upp Migrationsverket. Söker hon istället uppehållstillstånd som egen företagare åligger det henne att bevisa att hon kan försörja sig och sin familj i två år framöver.
Avdrag for pensionssparande

Söka uppehållstillstånd familj soka jobb trollhattan
william moberg
welloteket
framkalla hjärtattack
malala biography
gravid v 19 känner inga sparkar längre
tornkranförare sökes

Ensamkommande barn - Centerpartiet

Söka uppehållstillstånd igen. Ett beslut om utvisning slutar gälla 4 år efter att beslutet vunnit laga kraft (UtlL 12 kap. 22 §).


Adressnamn exempel
scope 1 emissions

Nyanlända barn i Region Stockholm Vårdgivarguiden

Hon kan söka uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. För att anses vara flykting krävs det bland annat att hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte kan få hjälp i hemlandet. Om barnet har uppehållstillstånd kan föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd genom att åberopa anknytning till barnet. Sammanfattningsvis innebär inte det faktum att du har barn födda i Sverige att du därigenom har rätt att stanna i Sverige. Utländska medborgare som vill söka asyl i Sverige ansöker om detta på Migrationsverket.