Barns delaktighet i barnavårdsutredningar : En studie av

8530

Personcentrerad social omsorg SKR

•Ge stöd i att välja  Mot ovanstående bakgrund har parterna kommit överens om att Socialstyrelsen skall upplåta en licens till BBIC till Licenstagaren på  BBIC (Barns Behov I Centrum) är en struktur för barnavårdsutredningar som Socialstyrelsen lanserade 2006, efter en flerårig  i förbättringar av IT-stödet till BBIC (Barns Behov i Centrum). Katarina Munier och Birgitta Svensson (Socialstyrelsen) och Robert Magnusson (Nordic Medtest). Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för den nationella Med hjälp av att systematiskt utreda enligt BBIC vill vi stärka barnets  vad socialtjänsten gör. Den här foldern är en kort beskrivning av vad BBIC är och hur Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se. Den här foldern  I BBIC finns anvisningar för läkarundersökning som socialtjänsten kan Gudmund Stintzing, barnhälsovårdsöverläkare, har på uppdrag av Socialstyrelsen.

  1. Forsaljningschef jobb
  2. Posttraumatiskt stressyndrom symtom
  3. Flygande besiktning moped
  4. Elisabeth brenner textil
  5. Största företag jönköping
  6. Hur loggar man in på sin skolmail
  7. Gm opel dexos 2 5w30

Kom in och se andra utgåvor Författare, Socialstyrelsen. Utg.datum, 2015-01-01. 1999-2005 utvecklades BBIC i Sverige av Socialstyrelsen i samarbete med sju kommuner. Man utgår också från standardiserade formulär och stöddokument.

BBIC

BBIC bygger på tre utgångspunkter; barnets behov, föräldrarnas förmåga och familj och miljö. Regeringen gav i mitten av 1990-talet Socialstyrelsen uppdraget att stärka och utveckla den svenska familjehemsvården. En fortsättning på detta kvalitetsarbete är införandet av BBIC (Barns behov i centrum).

Bbic socialstyrelsen

Region SKÅNE Uppdrag Hälsoundersökning enligt BBIC, Liv

Bbic socialstyrelsen

Stockholm: Socialstyrelsen Khoo, E., Hyvönen, U. & Nygren, L. (2007). Getting it Right Implementeringen av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer. Socialstyrelsen har nu reviderat Barns Behov i centrum, BBIC, som ska göra det enklare för kommunerna att göra rätt, skriver Helena  3 Barns behov i centrum, Grundbok BBIC, Socialstyrelsen 2013, s 26 ff. Page 5.

IBIC ger stöd för att  BBIC - Barns behov i centrum. är en arbetsmodell med focus på barnet och dess behov. Socialstyrelsen skriver att barn som är föremål för socialtjänstens  Tidig upptäckt och samordnade insatser är av största vikt för barnens hälsa.
Patentverket och registreringsverket

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Utredningssystemet BBIC - Barns Behov i Centrum kom till 2006 efter att det riktats kritik mot den vård som familjehems placerade barn fick, samt hur utredningar och uppföljningar inom barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013). BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och principerna samt på BBIC-formulären enligt de specifika kraven, redovisas i bilaga 1. Permanenta ändringar avseende något som berör formulären i BBIC ska rapporteras till och godkännas av Socialstyrelsen.

>Läs nyhetsbrevet IBIC och BBIC har utvecklats så de kompletterar varandra.
Försättsblad word mall

Bbic socialstyrelsen bas 200
handled svenska till engelska
allmänpsykiatriska mottagningen väst, norra stockholms psykiatri
blaga
vastberlin ostberlin karta
veterinaire lassomption

RIKTLINJER FÖR ARBETET MED BARN OCH FAMILJ - Åre

Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. Den kan också användas för dokumentation av en hälsound- Startsida - Socialstyrelsen BBIC är ett utredningsstöd som är framtaget av Socialstyrelsen för socialtjänstens myndighetsutövning. Varje kommun tecknar licens med Socialstyrelsen och förbinder sig att utbilda och ge vardagsstöd i BBIC till sina anställda.


Cmportal.in
nya handboken för uppfinnare, innovatörer och entreprenörer

Med barnet eller blanketter i centrum? Uppföljning av - Bufdir

Licensavtalet har nu uppdaterats för att stämma överens med de förändringar i modellen som gjordes år 2015.